FB linked in

Jakie sztuczki stosują pozwani by płacić niższe alimenty? Jak im przeciwdziałać?

Sygnet Border

BLOG

Jakie sztuczki stosują pozwani by płacić niższe alimenty? Jak im przeciwdziałać?

Dodano: 15.11.2023

Niektórzy pozwani w sprawach o alimenty Lublin stosują różne chwyty, aby uniknąć płacenia należnych alimentów. Jako adwokat specjalizujący się w prawie rodzinnym, często spotykam się z różnymi sztuczkami wykorzystywanymi przez zobowiązanych. Przyjrzyjmy się kilku takim przypadkom i sposobom, jak im przeciwdziałać.

1. Ukrywanie dochodów.

Jedną z najczęstszych praktyk jest ukrywanie części (albo i całości!) swoich dochodów, aby obniżyć kwotę, którą Sąd może przyznać tytułem alimentów. Niektórzy wybierają pracę na „czarno”, unikając płacenia podatków, albo zmniejszają oficjalne dochody poprzez przelewanie środków na konta osób trzecich.

Przeciwdziałanie: Należy załączyć do akt sprawy deklaracje podatkowe (o ile posiadamy) pozwanych za poprzednie lata. Pomocne może być również zobowiązanie przez Sąd strony przeciwnej do przedłożenia wyciągów z rachunków bankowych. W ten sposób wykażemy ile pozwany zarabiał przed sprawą o alimenty. Pracę na czarno można wykazać poprzez zeznania świadków czy np. zdjęcia.

Pamiętajmy, że zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, Sąd ustalając wysokość alimentów, bierze pod uwagę nie faktyczne dochody osoby pozwanej, a jej możliwości zarobkowe. Jeżeli osoba pozwana nie dochowuje należytej staranności w uzyskaniu stosownych dochodów, Sąd na pewno weźmie to pod uwagę.

2. Udawanie chorego.

Dosyć często zdarza się, że osoby pozwane w sprawie o alimenty usprawiedliwiają swoje niskie dochody, powołując się na swój stan zdrowia. Często załączają zaświadczenia od lekarzy, recepty czy też faktury VAT za leki, które stosują. Pamiętajmy jednak, że dopóki stosowny organ nie stwierdzi, że osoba pozwana jest w jakimś stopniu niepełnosprawna, Sąd nie uzna, iż jej stan zdrowia obniża jej możliwości zarobkowe. Zawsze wykazujmy rzeczywisty stan zdrowia pozwanego.

3. Zawyżanie przez pozwanego wydatków na swoje utrzymanie. 

Pozwany zarabia 4 000 zł i twierdzi, że jego wydatki również opiewają na tę kwotę, a tym samym nie jest w stanie płacić alimentów.

Przeciwdziałanie: należy wykazywać rzeczywiste koszty utrzymania pozwanego. Pomocne może okazać się zobowiązanie pozwanego do przedłożenia dokumentów/zaświadczeń, które potwierdzą rzeczywiste wydatki. Proszę również pamiętać, że Sąd ustalając wysokość alimentów, kieruje się zasadami doświadczenia życiowego. Jeżeli dostrzeże, że wydatki osoby pozwanej mają charakter zawyżony, na pewno to uwzględni.


Adwokat alimenty Lublin, adwokat sprawy alimentacyjne Warszawa

telefon: 605 836 220,

e-mail: kontakt@adwokat-lecyk.pl

 

Temida

KANCELARIA

SKONTAKTUJ SIĘ

ZAPRASZAM DO KONTAKTU, WYPEŁNIJ FORMULARZ


  Kancelaria Adwokacka Łukasz Lecyk

  Sygnet

  FILIA KANCELARII - WARSZAWA
  +48 576 236 630
  ul. Widok 8/5
  00 - 023 Warszawa

  KANCELARIA ADWOKACKA
  ŁUKASZ LECYK
  +48 605 836 220
  ul. Chmielna 13/6
  20-075 Lublin

  Adwokatura Polska
  LUBLIN +48 605 836 220 WARSZAWA +48 576 236 630 kontakt@adwokat-lecyk.pl