FB linked in

Jak się bronić przed wysokimi alimentami? Które wydatki na dziecko można zakwestionować?

Sygnet Border

BLOG

Jak się bronić przed wysokimi alimentami? Które wydatki na dziecko można zakwestionować?

Dodano: 26.04.2022

Pozew o alimenty. Jak się bronić przed wysokimi alimentami?

Na wstępie chciałem zaznaczyć, że tego artykułu nie należy traktować jak poradnika na temat tego jak unikać płacenia alimentów. Wyraźnie zaznaczam, alimenty należy płacić! Niepłacenie alimentów jest zachowaniem sprzecznym z dobrem dziecka. Inną sprawą jest, że niekiedy kwota tytułem alimentów na dziecko, której domaga się jeden rodziców jest znacznie zawyżona. W takiej sytuacji należy się bronić. Brak reakcji może spowodować, że osoba zobowiązana do łożenia na dziecko zobowiązana będzie płacić alimenty niewspółmierne do wydatków na dziecko, co w konsekwencji może doprowadzić do zadłużenia.

Jak się bronić przed zawyżonymi alimentami? Które wydatki na dziecko można zakwestionować? Odpowiedź na pozew w sprawie o alimenty.

Przede wszystkim złóż odpowiedź na pozew w terminie 14 dni. Niezłożenie tego pisma, może mieć dla Ciebie fatalne konsekwencje, łącznie z możliwością wydania przez Sąd wyroku zaocznego. Jak się bronić przed poszczególnymi wydatkami na dziecko? O tym poniżej.

 1. Zawyżone wydatki na żywność. Warto podnieść argument, że dziecko nie korzysta ze specjalistycznej diety. Można także dodać, iż dziecko jada obiady w szkole, a tym samym codzienne wydatki związane z jego wyżywieniem są mniejsze. W przypadku, gdy dziecko mieszka na wsi, można próbować wykazać, że wydatki na owoce czy warzywa nie są ponoszone z racji na posiadanie „przydomowego” ogródka.
 2. Zawyżone wydatki na leczenie. W sytuacji, gdy rodzic domagający się zasądzenia alimentów twierdzi, że ponosi znaczne koszty związane z leczeniem małoletniego, należy złożyć w sądzie dokumentację medyczną na potwierdzenie tego, iż dziecko jest zdrowe, a tym samym lekarstwa są kupowane sporadycznie.
 3. Zawyżone wydatki na paliwo. W przypadku, gdy strona powodowa wykazuje znaczne wydatki na paliwo, podnieść należy, iż koszty dojazdu do szkoły czy na zajęcia pozalekcyjne są w rzeczywistości niewielkie, z uwagi na małą odległość dzielącą miejsce zamieszkania dziecka oraz placówkę.
 4. Zawyżone wydatki na odzież i obuwie. Jeśli mamy poczucie, że koszty zakupu odzieży wskazane w pozwie o alimenty są zawyżone, warto podnosić, że koszty te są ponoszone sezonowo, a nie miesięcznie. Dla przykładu, nie sposób przyjąć, że rodzic kupuje dziecku 12 kurtek rocznie…
 5. Koszty utrzymania mieszkania lub domu. Jeśli chodzi o tę kategorię wydatków, pamiętajmy, że ten koszt jest uzasadniony, ale w części przypadającej na domownika. Dla przykładu, jeżeli koszty utrzymania mieszkania wynoszą 1 000 zł, a jest w nim czterech domowników, w tym dziecko, realne koszty przypadające na małoletniego to 250 zł.

Otrzymałeś/-aś pozew o alimenty? Skontaktuj się z adwokatem od spraw rodzinnych z Lublina. Adwokat Łukasz Lecyk, kontakt Lublin: 605 836 220, kontakt Warszawa: 576 236 630, adres e-mail: kontakt@adwokat-lecyk.pl

 

Temida

KANCELARIA

SKONTAKTUJ SIĘ

ZAPRASZAM DO KONTAKTU, WYPEŁNIJ FORMULARZ


  Kancelaria Adwokacka Łukasz Lecyk

  Sygnet

  FILIA KANCELARII - WARSZAWA
  +48 576 236 630
  ul. Widok 8/5
  00 - 023 Warszawa

  KANCELARIA ADWOKACKA
  ŁUKASZ LECYK
  +48 605 836 220
  ul. Chmielna 13/6
  20-075 Lublin

  Adwokatura Polska
  LUBLIN +48 605 836 220 WARSZAWA +48 576 236 630 kontakt@adwokat-lecyk.pl