FB linked in

Dziedziczenie długu wobec Funduszu Alimentacyjnego.

Sygnet Border

BLOG

Dziedziczenie długu wobec Funduszu Alimentacyjnego.

Dodano: 01.03.2024

Czy dług wobec Funduszu Alimentacyjnego przechodzi na spadkobierców? Dziedziczenie długu wobec Funduszu Alimentacyjnego. 

Zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7, z późn. zm.) w przypadku śmierci dłużnika alimentacyjnego wygasają z mocy prawa:

– należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłaconych osobie uprawnionej na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

– należności powstałe z tytułu zaliczek alimentacyjnych wypłaconych osobie uprawnionej na podstawie ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,

– należności likwidatora funduszu alimentacyjnego powstałe z tytułu świadczeń alimentacyjnych wypłaconych na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym.

W związku z powyższym w przypadku śmierci dłużnika alimentacyjnego wygasa obowiązek zwrotu należności zmarłego dłużnika wobec Skarbu Państwa z tytułu: wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wypłaconej zaliczki alimentacyjnej oraz należności likwidatora funduszu alimentacyjnego powstałe z tytułu świadczeń alimentacyjnych wypłaconych na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym.

Więcej na ten temat w odpowiedzi Ministra pracy i polityki społecznej na zapytanie w sprawie długu alimentacyjnego: http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/main/2461CADC


Problemy z długiem alimentacyjnym? Skontaktuj się z adwokatem od spraw rodzinnych Warszawa: 576 236 630, kontakt@adwokat-lecyk.pl

Temida

KANCELARIA

SKONTAKTUJ SIĘ

ZAPRASZAM DO KONTAKTU, WYPEŁNIJ FORMULARZ


  Kancelaria Adwokacka Łukasz Lecyk

  Sygnet

  FILIA KANCELARII - WARSZAWA
  +48 576 236 630
  ul. Widok 8/5
  00 - 023 Warszawa

  KANCELARIA ADWOKACKA
  ŁUKASZ LECYK
  +48 605 836 220
  ul. Chmielna 13/6
  20-075 Lublin

  Adwokatura Polska
  LUBLIN +48 605 836 220 WARSZAWA +48 576 236 630 kontakt@adwokat-lecyk.pl