FB linked in

Alimenty

Sygnet
Dodano: 25.11.2021

Zgodnie z przepisem art. 135 § 3 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, na zakres świadczeń alimentacyjnych nie wpływają: świadczenia z pomocy społecznej lub funduszu alimentacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2019 r. poz. 670, 730, 1802 i 1818), podlegające zwrotowi przez zobowiązanego do alimentacji…

Czytaj więcej
Dodano: 12.08.2021

Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego, pozew powinien zawierać oznaczenie Sądu, do którego jest kierowany. Sądem, do którego jest składany pozew o alimenty jest zawsze właściwy Sąd Rejonowy. W piśmie tym należy wskazać imię i nazwisko powoda…

Czytaj więcej
Dodano: 03.08.2021

Wielokrotnie spotykałem się z sytuacją, kiedy to do kancelarii przychodził klient i na podstawie doświadczeń swoich znajomych czy osób z rodziny prezentował/-a swoje oczekiwania co do wysokości alimentów, które chce płacić. Wychodził z założenia, że jeżeli sąsiad płaci np. 600 zł tytułem alimentów, to należy oczekiwać, że taka sama kwota zostanie zasądzona w ich sprawie.

Czytaj więcej

KANCELARIA

SKONTAKTUJ SIĘ

ZAPRASZAM DO KONTAKTU, WYPEŁNIJ FORMULARZ

  Kancelaria Adwokacka Łukasz Lecyk

  Sygnet

  KANCELARIA ADWOKACKA
  ŁUKASZ LECYK
  +48 605 836 220
  ul. Chmielna 13/6
  20-075 Lublin

  FILIA KANCELARII W WARSZAWIE
  +48 576 236 630
  ul. Widok 8/5
  00 - 023 Warszawa

  Adwokatura Polska