Słuszność idzie za prawem Nieznajomość prawa szkodzi Prawo jest sztuką tego co dobre i słuszne

Ignorantia iuris nocet

- Nieznajomość prawa szkodzi

lus est ars boni et aequi

- Prawo jest sztuką tego, co dobre i słuszne

Aequitas sequitur legem

- Słuszność idzie za prawem

Zakres usług

1. Prawo cywilne

- prawo rodzinne (alimenty, rozwody, podział majątku, władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem i inne),
- prawo własności (zasiedzenie, rozgraniczenie, zniesienie współwłasności, ochrona własności i posiadania)
- prawo zobowiązań (pożyczka, przedawnione wierzytelności, e-sąd, postępowanie upominawcze i nakazowe),
- prawo spadkowe (dziedziczenie ustawowe i testamentowe, pomoc przy sporządzaniu testamentów, zachowek, przyjęcie i odrzucenie spadku, stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku)
- ochrona dóbr osobistych,
- windykacja długów.

2. Prawo karne, karnoskarbowe, wykonawcze i wykroczeń:

- obrona podejrzanych na etapie postępowania przygotowawczego,
- obrona oskarżonych na etapie postępowania sądowego (w tym sporządzanie apelacji, zażaleń oraz kasacji),
- obrona obwinionych w postępowaniu w sprawach o wykroczenia,
- obrona skazanych w postępowaniu wykonawczym po uprawomocnieniu się wyroku (odroczenie wykonania kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie, przerwa w odbywaniu kary),
- reprezentowanie pokrzywdzonych oraz oskarżycieli posiłkowych w postępowaniu karnym na etapie odpowiednio: postępowania przygotowawczego i sądowego,
- sporządzanie zawiadomień o popełnieniu przestępstwa oraz prywatnych aktów oskarżenia.

3. Prawo pracy i prawo ubezpieczeń społecznych:

- spory o wynagrodzenie,
- spory o przywrócenie do pracy,
- sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych (emerytury, renty oraz zasiłki).

4. Prawo gospodarcze i handlowe:


- obsługa prawna przedsiębiorców, fundacji i stowarzyszeń,
- zakładanie działalności gospodarczej, rejestracja spółek i innych podmiotów prawa handlowego,
- tworzenie i analiza umów spółek i statutów,
- windykacja wierzytelności przedsiębiorców,
- reprezentacja przedsiębiorców przed sądami powszechnymi, organami administracji i sądami administracyjnymi w sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
- szkolenia dla przedsiębiorców oraz ich pracowników.

Pytania? Umów się na spotkanie:

- telefon: 605 836 220,

- e-mail: lukaszlecyk@gmail.com

Z przyjemnością udzielę informacji.