Słuszność idzie za prawem Nieznajomość prawa szkodzi Prawo jest sztuką tego co dobre i słuszne

Ignorantia iuris nocet

- Nieznajomość prawa szkodzi

lus est ars boni et aequi

- Prawo jest sztuką tego, co dobre i słuszne

Aequitas sequitur legem

- Słuszność idzie za prawem

Zakres usług

1. Prawo cywilne i prawo pracy

- prawo rodzinne (alimenty, rozwody, podział majątku, władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem),
- prawo własności (zasiedzenie, rozgraniczenie, zniesienie współwłasności, ochrona własności i posiadania),
- prawo zobowiązań (pożyczka, przedawnione wierzytelności, e-Sąd, postępowanie upominawcze i nakazowe),
- prawo spadkowe (dziedziczenie ustawowe i testamentowe, zachowek, przyjęcie i odrzucenie spadku, stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku),
- ochrona dóbr osobistych.

2. Prawo karne

- obrona podejrzanych na etapie postępowania przygotowawczego,
- obrona oskarżonych na etapie postępowania sądowego (w tym sporządzanie apelacji, zażaleń oraz kasacji),
- obrona obwinionych w postępowaniu w sprawach o wykroczenia,
- obrona skazanych w postępowaniu wykonawczym (odroczenie kary, przerwa w karze, warunkowe przedterminowe zwolnienie, dozór elektroniczny),
- reprezentowanie pokrzywdzonych w sprawach karnych (obowiązek naprawienia szkody, nawiązka).
- sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia.

3. Prawo pracy

- dochodzenie zaległego wynagrodzenia,
- spory o przywrócenie do pracy (zwolnienie dyscyplinarne, wypowiedzenie umowy o pracę).

4. Obsługa prawna przedsiębiorców


- windykacja wierzytelności (wezwania do zapłaty, negocjacje z kontrahentami),
- dochodzenie wierzytelności w postepowaniu sądowym (tryb zwykły, e-Sąd),
- szkolenia.

Pytania? Umów się na spotkanie:

- telefon: 605 836 220,

- e-mail: lukaszlecyk@gmail.com

Z przyjemnością udzielę informacji.