Zakres usług

Sygnet Border

KANCELARIA

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY

Prawo rodzinne

 • rozwód (za porozumieniem stron, z winy),
 • separacja (zgodna, sporna),
 • alimenty (także podwyższenie, obniżenie, zniesienie obowiązku alimentacyjnego),
 • władza rodzicielska (ograniczenie, pozbawienie, zawieszenie) oraz kontakty z dzieckiem,
 • podział majątku (nierówne udziały, nakłady itp.),
 • ustalenie ojcostwa i inne.

Prawo cywilne

 • prawo własności (zasiedzenie, rozgraniczenie, zniesienie współwłasności, eksmisja),
 • umowy (pożyczka, sprawy o zapłatę, przedawnione wierzytelności, e-Sąd, postępowanie upominawcze i nakazowe),
 • prawo spadkowe (dziedziczenie, zachowek, odrzucenie spadku, stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku),
 • ochrona dóbr osobistych i inne.

Prawo karne

 • stawiennictwo na przesłuchanie na Policji lub w prokuraturze,
 • obrona oskarżonych w Sądzie (w tym sporządzanie apelacji, zażaleń oraz kasacji),
 • obrona skazanych w postępowaniu wykonawczym (odroczenie kary, przerwa w karze, warunkowe przedterminowe zwolnienie, dozór elektroniczny),
 • reprezentowanie pokrzywdzonych w sprawach karnych (oskarżyciel posiłkowy, obowiązek naprawienia szkody, nawiązka),
 • sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia i inne.

Prawo pracy

 • dochodzenie zaległego wynagrodzenia,
 • spory o przywrócenie do pracy (zwolnienie dyscyplinarne, wypowiedzenie umowy o pracę) i inne.

Obsługa prawna przedsiębiorców

 • windykacja wierzytelności (wezwania do zapłaty, negocjacje),
 • dochodzenie wierzytelności w postępowaniu sądowym (tryb zwykły, e-Sąd, nakazy zapłaty),
 • egzekucja długu (komornik, Krajowy Rejestr Długów, wnioski o upadłość dłużnika) i inne.

Pytania?

Umów się na spotkanie:

telefon: 605 836 220

e-mail: lukaszlecyk@gmail.com

Z przyjemnością udzielę informacji.

Temida Adwokat Łukasz Lecyk

KANCELARIA

SKONTAKTUJ SIĘ

ZAPRASZAM DO KONTAKTU, WYPEŁNIJ FORMULARZ

Kancelaria Adwokacka Łukasz Lecyk

Łukasz Lecyk
+48 605 836 220
lukaszlecyk@gmail.com

Sygnet

KANCELARIA ADWOKACKA
ŁUKASZ LECYK
ul. Chmielna 13/6
20-075 Lublin

Adwokatura Polska
+48 605 836 220 lukaszlecyk@gmail.com